Vilafranca del Penedès: Xavier Navarro i Otger Amatller signen la moció de censura contra el PSC

Nacional

Els regidors de l'esquerra independentista Xavier Navarro i Otger Amatller han signat aquest passat 2 d'abril la moció de censura contra el PSC, tal com […]Els

regidors de l'esquerra independentista Xavier Navarro i Otger Amatller han signat aquest passat 2 d'abril la moció de censura contra el PSC, tal com va

acordar l'Assemblea general de la CUP

el passat 11 de març. La signatura s'ha fet una hora després de que

Pere Regull de Convergència i Unió fes entrega de la moció al secretari

municipal. La resta de regidors i regidores que donin suport a la moció

tenen fins el proper dilluns per passar per l'ajuntament a signar-la.

Un cop recollides totes les signatures es convocarà automàticament per

llei un ple extraordinari que es celebrarà el proper 20 d'abril, a les

12 del migdia al Saló de Plens de l'Ajuntament de Vilafranca.


Us adjuntem el text de la moció de censura

AJUNTAMENT DE VILAFRANCA DEL PENEDÈS

ELS REGIDORS I REGIDORES següents:

Otger

Amatller i Gutiérrez (CUP), Josep Maria Figueras i Pagès (CiU),

Fernando García i González (CiU), Xavier Navarro i Domènech (CUP),

Josep Quelart i Bou (ERC), Pere Regull i Riba (CiU), Maria Dolors Rius

i Marrugat (CiU), Aureli Ruiz i Milà (CiU), Ramona Suriol i Saumell

(CiU), Emília Torres i Miralles (CiU) i Maria Josep Tuyà i Manzanera

(CiU),

A l'empara del que disposa l’article 197 de la Llei

Orgànica de Règim Electoral General, els sotasignats, tots ells membres

de la corporació municipal i que representen la majoria absoluta

necessària del consistori, sol·liciten la celebració de la corresponent

sessió extraordinària i específica per a procedir al debat i la votació

de la següent

MOCIÓ DE CENSURA

Els

regidors signants, en base a les motivacions que oportunament

s’argumentaran en la celebració del Ple Extraordinari, entenen

procedent la presentació de la moció de censura contra l’alcalde de

Vilafranca del Penedès Francisco Romero Gamarra, formalitzen

efectivament la moció destinada a la seva destitució i a tal efecte

PROPOSEN com a CANDIDAT A L’ALCALDIA al regidor Pere Regull Riba que,

expressament, fa constar que accepta la candidatura al càrrec d’alcalde.

A Vilafranca del Penedès 2 d’abril de 2009.

3 d'abril de 2009