Vilanova:La CUP aposta per un nou Pla General

Nacional

La CUP aposta per un nou Pla General que adeqüi el creixement urbanístic als serveis públics generables La CUP de Vilanova es nega a acceptar […]La CUP aposta per un nou Pla General que adeqüi el creixement

urbanístic als serveis públics generables


La CUP de Vilanova es nega a acceptar el model de

creixement desmesurat aprovat per tots els partits representats a l'Ajuntament,

que convertiran la ciutat en una més del segon cinturó de Barcelona sense

identitat pròpia i amb un teixit associatiu i una activitat social i cultural

totalment devaluada. Per això, proposen moderar el creixement, fins al punt de

la congelació i replantejament dels nous sectors urbanístics previstos. La CUP

no acceptarà més creixement si aquest no va acompanyat d'un creixement igual o

major de infrastructures i serveis.


 


La candidatura municipalista creu que el creixement actual no segueix cap model

lògic i proposa evitar noves construccions al nord de la variant de la C-246,

fora de zones ja molt consolidades que en cap cas haurien de créixer. Un altre

tret clau del programa urbanístic de la CUP és conservar les tres zones

urbanístiques més característiques de Vilanova: el casc antic (Cap de Creu

inclòs), la Geltrú i la façana marítima, que estan sent transformades per

interessos únicament privats, contra la voluntat de la gran

majoria.

Model econòmic

Per potenciar la indústria, i per tant

l'ocupació a Vilanova, s'ha de promocionar la creació de sòl industrial i

apostar pels sectors de la indústria considerats estratègics, com la de les

noves tecnologies i altres que proporcionin força llocs de treball qualificats

aprofitant el fet que tenim una Universitat Politècnica a Vilanova.

Pel

que fa a la potenciació del petit i mitja comerç, la CUP creu que Vilanova ha

d'exercir de capital del Garraf. La candidatura municipalista vol la creació de

nou comerç integrat a la vila i en cap cas en centres comercials a l'extra radi.

Per fer-ho, proposen la creació de nous carrers comercials mitjançant la

vianalització de carrers tant al centre com a altres barris. També creu

necessària una moratòria de noves llicències per a l'obertura d'entitats

bancàries, immobiliàries i ett's per dos motius: el primer, que aquest tipus

d'establiments provoquen un increment del preu dels locals comercials que el

petit comerciant no pot assumir. El segon, per les diferents característiques

entre aquests establiments i el diferent dinamisme comercial que ofereixen al

llarg del dia.

Proposen un Pla Urbanístic nou

Les idees

introduïdes per la CUP xoquen frontalment amb el Pla Urbanístic Orgànic actual.

En aquest pla es contempla el creixement de la població de Vilanova fins a més

de 130.000 habitants en els propers anys que comportaria la creació d'un

"continum urbà" a tota la plana del Garraf que acabi unint Vilanova, St. Pere de

Ribes, Sitges i Cubelles, que fins i tot replanteja el traçat de la variant de

la C-246 a mig termini per portar-la més al nord i així guanyar més espai per

poder construir. El pla actual parla de demanda d'habitatge de mitja i baixa

densitat amb predomini de l'habitatge unifamiliar. Un tipus de vivenda que la

Cup considera totalment insostenible i planteja un creixement brutal de la

superfície habitada a Vilanova. Aquest pla preveu fer un gran passeig marítim

que vagi de Sitges fins a Cubelles.

En aquest sentit, la CUP es pregunta

com pretenia l'Ajuntament de Vilanova salvar la Platja Llarga si hi vol

construir un passeig marítim? Com pensava fer-ho a la zona marítima dels Colls ?

La CUP considera que el redactat del Pla General és més propi d'una gran empresa

promotora que d'un ajuntament democràtic.

Aposta per salvar

l'Ortoll

És en aquest sentit que des de la CUP s'està desenvolupant un

projecte per canviar l'ús que es vol fer de la zona de l'Ortoll. La CUP creu que

és prioritària la requalificació d'aquesta zona de sòl urbanitzable a no

urbanitzable, per conservar aquest paratge natural creant un gran parc del qual

en pugui gaudir tota la ciutadania. La CUP considera que l'actual estat de

deixadesa a la zona, plena d'abocadors incontrolats, pot estar consentida per

legitimar encara més que s'hi acabin construint vivendes.

26 de gener de 2007