Vilanova: La CUP de Vilanova demana suport al dret a l’habitatge enfront dels desnonaments

Nacional

La Candidatura d’Unitat Popular de Vilanova presentarà al proper Ple de desembre una moció per una política de seguiment, assessorament i suport al dret a […]


La Candidatura d’Unitat Popular de Vilanova presentarà al proper Ple de desembre una moció per una política de seguiment, assessorament i suport al dret a l’habitatge per combatre els processos de desnonament que s’estan produint, fruit de l’esclat de la bombolla immobiliària.

Segons dades del Consell General del poder Judicial, l’any 2009 es van tirar endavant a l’Estat espanyol 93.319 processos d’execució hipotecària, dels quals la major xifra (18.000) correspon a Catalunya, i el 2010 es calcula que acabarà amb 121.000 al conjunt de l’estat. La gran majoria d’aquests processos acaben amb desnonament, i molts responen a primera i única vivenda familiar de l’hipotecat o, fins i tot, de l’avalista. Així, s’ignoren diverses disposicions de la Constitució Espanyola sobre el dret a la igualtat i a l’habitatge, a més d’incomplir el Pacte Internacional sobre Drets Econòmics, Socials i Culturals signat per Espanya.

Davant d’aquest panorama, la CUP proposa que l’Ajuntament de Vilanova posi com a prioritat en la seva llista de responsabilitats mesures per ajudar els ciutadans a tenir garantit el dret a un habitatge digne. La CUP sol·licita l’acord de totes les forces polítiques amb representació a l’Ajuntament vilanoví per habilitar un servei de seguiment (un observatori, per exemple) dels processos d’execució hipotecària i desnonaments al municipi, oferir assessorament legal directe a les famílies en procés de desnonament i, també, mitjançar amb els bancs i caixes per trobar alternatives que no comportin la negació del dret a l’habitatge.

La Candidatura també planteja que el futur Pla Local de l’Habitatge hauria d’incorporar la informació recopilada per planificar futures actuacions i que el servei de seguiment de l’Ajuntament hauria d’estar coordinat amb l’Ofideute de la Generalitat de Catalunya i altres ens que es dediquen a donar aquest suport.

Consulta la Moció

16 de desembre de 2010