Vilanova i la Geltrú: La CUP creu que és urgent fer un pla local de l’habitatge

Nacional

La Candidatura d'Unitat Popular considera prioritari la redacció d'un pla local d'habitatge que permeti identificar el nombre real de pisos buits a la ciutat, i […]La Candidatura d'Unitat Popular considera prioritari la redacció d'un

pla local d'habitatge que permeti identificar el nombre real de pisos

buits a la ciutat, i també l'elaboració d'un reglament que defineixi

què es considera com a «pis buit amb caràcter permanent» i proposi

aplicar un recàrrec sobre l'IBI als qui no s'adhereixin a la borsa de

lloguer de l'Ajuntament.


I és que es desconeix el nombre d'habitatges

buits que hi ha a la ciutat, malgrat que el consistori té dos estudis

encarregats per concretar-ne una xifra. De fet, els resultats són

contradictoris, segons la CUP, ja que el primer quantifica 4.000

habitatges buits l'any 2001 a la ciutat mentre que el segon, dut a

terme el 2007, planteja l'existència de 200 pisos deshabitats. El

portaveu de la CUP, Marc Font, considera que «l'Ajuntament hauria de

fer un pas valent per potenciar l'habitatge de lloguer a Vilanova. El

desenvolupament d'un pla local de l'habitatge és una mesura que no

soluciona el problema de fons, però ajudaria els ciutadans a l'hora de

trobar habitatge assequible. És millor omplir els pisos buits que

construir nous barris, tal com projecta el govern local».

21 de gener de 2010