Vilanova i la Geltrú: La CUP trasllada al Síndic de Greuges l’incompliment del ROM del govern

Nacional

La CUP es querella per dos mecanismes de control de l’oposició sobre el govern que són “sistemàticament” incomplerts per l’Ajuntament de Vilanova: L’accés a la […]
La CUP es querella per dos mecanismes de control de l’oposició

sobre el govern que són “sistemàticament” incomplerts per l’Ajuntament

de Vilanova: L’accés a la informació sobre on i com es gasta els diners

l’Ajuntament, i el temps d’espera per a les resposts a les preguntes

escrites que formulen els grups de l’oposició. 
 


Per a la CUP de Vilanova i la Geltrú, es tracta d’incompliments

reiterats del Reglament Orgànic Municipal aprovat el 2008,

incompliments que dificulten i entorpeixen la tasca de l’oposició,

alhora que vulneren el dret a la informació que tenim per llei els

grups de l’oposició.

El primer motiu de queixa és relatiu a l’accés a la relació de despeses

econòmiques que setmanalment aprova la Junta de Govern Local. La CUP

vol que tal informació es faciliti en format electrònic, ja que pel seu

elevat volum –l’Ajuntament genera milers de factures cada any-,

qualsevol altre suport fa impossible la recerca d’informació. Les

diferents gestions fetes per tal d’obtenir-ho han acabat amb un decret

d’alcaldia que ens nega aquest accés. Per això la CUP ha optat per

adreçar-se al Síndic de Greuges, abans de recórrer a la via del

contenciós administratiu que, a més de lenta, seria enormement costosa

per a la candidatura.

El segon motiu de queixa és relatiu al procediment de preguntes

escrites que els grups de l’oposició formulen al govern respecte

qualsevol tema i que el nou ROM limita en 30 dies hàbils (art. 12 punt

4) la seva resposta per part del govern, de forma escrita també.

Aquests terminis de vegades s’incompleixen amb escreix: preguntes de

juliol respostes a l’octubres, o preguntes d’octubre respostes després

de Reis. La CUP considera d’enorme importància el respecte a aquests

terminis per fer que aquest sigui un procediment útil i un exercici de

transparència. Com podem intervenir en debats d’actualitat municipal si

quan sol·licitem la informació relativa al cas aquesta se’ns presenta

mesos després d’haver-se clos el debat? O, més enllà, com hi pot

intervenir la ciutadania en aquestes condicions? Mitjançant reunions

privades, sense explicacions per escrit?

El Síndic ha acceptat a tràmit les dues queixes i ha obert expedient.

En breu es posarà en contacte amb l’administració implicada,

l’Ajuntament de Vilanova, per demanar la seva versió de tots dos casos

i, d’acord amb la prestesa del govern local a respondre, emetrà d’aquí

a uns mesos una resolució sobre tots dos assumptes.


Per últim, la CUP lamenta que el nou ROM, aprovat el 2008 amb el vot

favorable de la CUP, hagi nascut ferit de mort des del principi pel

menyspreu que li mostra el govern municipal.


 


Font: vilanova digital

8 d'abril de 2010