Vilanova i la Geltrú: Modificar el ROM, avançar cap a la democràcia participativa

Nacional

La CUP proposa la modificació del R.O.M apostant per la participació ciutadana. La Candidatura d’Unitat Popular de Vilanova i la Geltrú proposa la modificació del […]La CUP proposa la modificació del R.O.M apostant per la participació ciutadana. La

Candidatura d’Unitat Popular de Vilanova i la Geltrú proposa la

modificació del R.O.M (Reglament orgànic Municipal) per tal que els

ciutadans puguin participar en el dia a dia de les decisions que els

afecten.


A

la CUP donem màxima importància a la promoció, recerca i instauració de

processos i mitjans de participació de la ciutadania en tot el que

afecta el seu entorn i té relació amb la gestió municipal. Considerem

que actualment encara són escassos i minsos els projectes de

participació ciutadana impulsats des de l’ajuntament, però alhora, i

més important que la quantitat, considerem que la qualitat, la

localització en l’espai institucional i els temps d’aquests no són els

que possibilitaran que la participació serveixi per a la transformació

social i el nivell democràtic que guia la CUP en la seva acció

política. És per això que proposem:


Modificar

el ROM (Reglament Orgànic Municipal): actualment, la participació als

plens municipals està regulada per un ROM, fet a mida dels partits

polítics tradicionals, que posa traves a la participació als plens. La

CUP aposta per obrir els plens a la ciutadania i, en aquest sentit, els

Consells ciutadans guanyen protagonisme, podent participar al ple. Des

de la CUP proposem que:


 
Qualsevol ciutadà, entitat o partit polític podrà realitzar una

pregunta al ple adreçada a qualsevol regidor o grup Municipal,

presentant la pregunta per escrit amb un aval de 100 signatures de

ciutadans.


 


– Els consells ciutadans podran presentar preguntes i propostes als plens.


 

– Per tal que aquesta proposta sigui viable en termes temporals, proposem que els plens se celebrin cada 15 dies. A

més de la modificació del R.O.M la CUP també aposta per una sèrie de

mesures que també estan pensades per promoure la participació ciudadana:
Crear

els consells ciutadans: aquests òrgans seran actius i realment

participatius, i tindran presència al ple municipal podent presentar

mocions i formular preguntes. Es crearan i activaran consells de joventut, medi ambient i urbanisme, entitats, cooperació, immigració i cultura.


 


Treballar

per assolir pressupostos participatius: Des de la CUP considerem que és

possible iniciar a la nostra Vila la discussió i execució dels

Pressupostos Participatius, adaptant-los a la nostra realitat política

i social, amb caràcter decisori i no consultiu d’aquesta participació.


 

Estem

parlant d’una nova concepció de la ciutat. Per tant, parlem de diners i

economia, però també d’acció municipal, de planificació, de compartir

poder, i sobretot de construcció de consciència de ciutadania i

democràcia.


 

– Crear la figura del regidor de barri que

s’encarregarà de passar comptes davant la població del barri i, per

proximitat, faria de corretja de transmissió de les inquietuds, les

problemàtiques i els dèficits del barri del que fos regidor.


 Apostar decididament per una “pedagogia de barri”: per a l’èxit de les

propostes de participació política cal una inversió pública destinada a

crear cultura de barri i interès col·lectiu pels temes que afecten

aquest. És per això que, sota el nom de “pedagogia de barri”, la CUP

designa una nova manera d’entendre la ciutat territorialment que es

basi en el reforç de la identitat de barri, del debat públic i de

l’activitat de les entitats a nivell de barri.
Potenciar

les Associacions de Veïns: Creiem que és imprescindible la total

independència de les AAVV dels poders polítics. És per això que dins

del programa de participació i descentralització política que proposa

la CUP les associacions de veïns han de ser emmarcades altrament,

dotant-les de major autonomia, de major capacitat d’acció, de major

representativitat i democràcia i de major incidència en els programes

socials, de cultura, d’educació, de comunicació de l’administració, etc.
Convocar

consultes populars: sovint en política municipal ens trobem davant de

debats polítics polèmics pels quals creiem que hauria d’existir el

recurs de la consulta popular vinculant. Des de la CUP creiem que

s’hauria de realitzar un mínim d’una consulta popular per legislatura.

A banda de les consultes populars, la CUP proposa l’ús amb regularitat,

en el temps i en els temes, i transparència de qüestionaris de ciutat i

de barri que permetin donar a conèixer, tant als gestors i polítics,

com a la resta de la ciutadania, l’opinió de
població en determinats aspectes.


25 de maig de 2007