Vilanova i la Geltrú: En temps de crisi, el tripartit continua finançant desmesuradament CiU

Nacional

La política del tripartit sobre retribucions i aportacions econòmiques als grups municipals és per a tots coneguda però, malgrat tot, encara ens depara sorpreses. En […]La política del tripartit sobre retribucions

i aportacions econòmiques als grups municipals és per a tots coneguda però,

malgrat tot, encara ens depara sorpreses.


En Junta de Govern Local (JGL) de 10 de juliol de 2007 s’assignaven

les quantitats econòmiques als diferents grups municipals, concretades de la

següent manera:


GRUP


Import mensual


PSC-PSOE


3.939,19 €


CiU


3.668,41 €


ICV-EA


1.773,36 €


PP


1.773,36 €


ERC


1.502,56 €


CUP


1.502,56 €


Aquestes xifres resulten d’una part

fixa per grup municipal (1.231,82€) i una variable (270,74€ per regidor). En la

mateixa JGL s’aprovaren les aportacions extraordinàries de 6.000€ per regidor, que

la CUP no va acceptar. En aquell moment se’ns va dir que era una aportació per

a la posada en marxa dels grups municipals de cara a l’inici de legislatura.

Sobta que la CUP sigui l’únic grup municipal que s’havia de posar en marxa i hi

renunciès.

A la JGL de 22 gener de 2008 les coses canviarien i agreujarien encara

més la sensació dels ciutadans de descrèdit vers la classe política i les

dinàmiques poc democràtiques dels partits poderosos. S’aprovà una aportació

econòmica anual al grup municipal de Convergència i Unió de, ni més ni menys, 39.750€, és a dir, 3.312,5€ al mes. I

això sense comptar amb els 3.741,77€ que ja li pertoquen mensualment com a grup

municipal, actualitzats amb l’IPC (2%). Aquesta aportació que fa que CiU cobri

mensualment 7.054,77€ és justificada textualment pel tripartit com “una dotació especial com a primera força

política de l’oposició en aquest Ajuntament, per tal que pugui consolidar una

estructura de suport adient que li permeti l’exercici de les tasques municipals”.

Actualitzant les dades, al 2008 les quantitats econòmiques assignades als grups

quedaven de la següent manera:


GRUP


Import mensual


PSC-PSOE


4.017,97 €


CiU


7.054,27 €


ICV-EA


1.808,82 €


PP


1.808,82 €


ERC


1.532,61 €


CUP


1.532,61 €


Així doncs, des de 2008 CiU esdevé,

directament i per acord de govern, el grup municipal més ben retribuït, fins i

tot més que no pas el propi PSOE.


 


 


 


Comptant les aportacions durant el

2007 i el 2008 i tenint en compte els ingressos extraordinaris de 6.000€ per

regidor de cada grup municipal, les aportacions vers els grups municipals fins

aquest 2009 han estat les següents:


GRUP


Import

directe* als grups des d’inici de la legislatura (2007-2008)


PSC-PSOE


131.850,78€


CiU


160.661,70 €


ICV-EA


44.346,00PP


44.346,00ERC


33.406,68CUP


27.406,68* sense comptar càrrecs de confiança

ni regidors


Arribem doncs a l’any 2009 amb un

finançament desmesurat del propi govern cap a CiU. El context de crisi fa que

el govern decideixi retallar les quantitats econòmiques assignades als grups.

Així doncs, per acord de JGL de 27 de

gener de 200
9, el govern retalla les aportacions però, sorprenentment, CiU

continua amb l’aportació especial que el manté com a grup més remunerat:


GRUP


Import mensual


PSC-PSOE


3.330,00 €


CiU


5.413,30 €


ICV-EA


1.570,00 €


PP


1.570,00 €


ERC


1.350,00 €


CUP


1.350,00 €


Des de la CUP creiem que s’ha

d’acabar amb aquest tracte de favor a CiU i suport entre els partits poderosos.

Aquestes dinàmiques no afavoreixen gens la recuperació de la confiança amb la

classe política que aquests mateixos partits pregonen. Aquest fet demostra, un

cop més, el frau permanent vers els ciutadans practicat pels partits dominants.

Ara bé, des de l’òptica plenària i municipal sorgeixen diverses preguntes sense

resposta clara: els fruits d’aquest finançament a CiU broten en forma d’acord

als pressupostos, ordenances fiscals, ARE, Cap de Creu? Sense dubte ens trobem

davant d’unes dinàmiques poc clares i sospitoses que cal denunciar.


 


Dades publicades a:


Junta Govern Local 10 juliol 2007: http://www.vilanova.cat/doc/doc_15424874_1.pdf (pàg.4)


Junta Govern Local 22 gener 2008: http://www.vilanova.cat/doc/doc_29741539_1.pdf

(pàg.8)


Junta Govern Local 27 gener 2009: http://www.vilanova.cat/doc/doc_15563045_1.pdf

(pàg.11)

9 de març de 2009