La Candidatura d’Unitat Popular ha fet pública avui una declaració on apel·la a la necessitat d’articular una “confluència de totes les forces democràtiques en un marc estratègic compartit que dibuixi un horitzó plausible en termes polítics, democràtics i jurídics per forçar, en les properes elec

MANIFEST

Contra el TTIP, el TISA, la Unió Europea, l’OTAN...Contra la dictadura de les multinacionals.

La CUP a facebook

La CUP a youtube

CUP - Municipi a municipi, capgirem la història!

Acte nacional de presentació de les candidatures de la CUP a les eleccions municipals del 24 de maig.