Sobre l’anunci del govern d’aprovar un Decret Llei per limitar els increments del preu de lloguer

Des de la CUP volem denunciar la manca de transparència, l’oportunisme polític i la voluntat electoralista dels partits que integren el govern de la Generalitat (JxCat i ERC), per voler aprovar un Decret Llei per limitar els increments de preus del lloguer d’habitatge, a corre cuita i sense comptar amb el suport dels moviments socials pel dret a l’habitatge, ni de la resta de grups parlamentaris ni del món municipal. 


No fa ni dos mesos que el govern de la Generalitat de Catalunya va haver de retirar el Decret Llei de mesures urgents per millorar l’accés a l’habitatge de l’ordre del dia del ple per no comptar ni amb el suport dels moviments socials ni de les institucions municipals. Tot i així, el proper dimarts 21, el Consell Executiu del govern de la Generalitat de Catalunya vol aprovar un Decret Llei per dotar els ajuntaments i altres ens locals de les eines necessàries per a limitar els increments dels preus de lloguer d’habitatges en zones de forta demanda acreditada, novament a esquenes dels moviments socials.

Ni el grup parlamentari, ni els equips de govern dels ajuntaments on la CUP hi tenim presència, ni el Sindicat de Llogaters, que ja ha denunciat les maneres de fer d’aquest govern a través d’un comunicat, som coneixedors del contingut d’aquest Decret Llei, que pretén modificar el Codi Civil de Catalunya i que tindrà una afectació directa a les polítiques d’habitatge que es desenvolupen des dels ajuntaments.mLa CUP-CC, que ha tingut coneixement d’aquest decret a través de la premsa, ha sol·licitat una còpia de l’esborrany del Decret i els informes tècnics que l’acompanyen. 

A més, des de la formació denunciem que tot i que la Consellera de Justícia, Ester Capella, no ha tingut temps ni voluntat per compartir el decret amb ajuntaments ni amb moviments socials, sí que n’ha tingut per reunir-se amb el Col·legi d’Administradors de Finques i sortir conjuntament amb ells a anunciar aquesta iniciativa en una roda de premsa. 

La CUP defensa i defensarà la necessitat de regular els preus dels lloguers, però entenem que la millor forma de fer-ho és participant d’una iniciativa legislativa que compti amb el suport i el consens dels moviments socials en defensa del dret a l’habitatge i del món local. 

Si realment volem aconseguir que es regulin els preus del lloguer amb una iniciativa legislativa consensuada amb el màxim d’agents possibles, caldrà que estiguem disposades a desbordar, per una banda, els límits i les imposicions de l’ordenament jurídic i, per l’altra, els lobbies financers. Recordem el recent canvi de criteri del Tribunal Suprem, que finalment va cedir i va donar la raó a les entitats bancàries fent recaure, de nou, l’impost sobre les hipoteques en el consumidor.

En aquest sentit, esperem que tant ERC com JxCat hi estiguin disposats, perquè seria molt poc honest presentar un Decret Llei a cinc dies de les eleccions municipals, sobre un tema tan trascendental com és la defensa del dret a un habitatge digne, simplement per aconseguir un titular oportunista i interessat i després assumir límits i imposicions basades en aspectes purament competencials. 

17 de maig de 2019