Crònica del Ple de juny de la Diputació de Barcelona

Nacional

Quim Duran: “La Diputació de Barcelona no pot participar ni col·laborar d’activitats que no respectin les recomanacions de l’OMS.”


PART RESOLUTIVA

Subscrivim la Declaració institucional per uns municipis amb orgull i respecte als drets i llibertats de les persones LGTBI.

Demanem ser partícips del recull de clàusules contractuals de caràcter social de la Diputació de Barcelona en un entorn de necessitat d’internalització de determinats serveis tant a la Diputació com als diferents ajuntaments. Posem en qüestió la capacitat de control-fiscalització pel compliment de les clàusules.

Ens abstenim a una modificació de crèdit que atorga 50.000€ al bisbat de Vic.

En tant no sigui una realitat la plena equiparació i adhesió de les treballadores de l’ORGT amb les de la Diputació, ens abstenim a totes les delegacions de gestió de tributs per part de l’ORGT.

Subscrivim el manifest a la Setmana Helen Keller de conscienciació sobre la sordceguesa.

MOCIONS

Al Ple presentem una moció a favor d’una campanya activa per la salut alimentària infantil. Calen mesures ja!
La moció no prospera pels vots contraris d’ERC i CiU.

Segons la CUP Poble Actiu cal prendre mesures contra l’obesitat infantil, especialment pel que fa a la promoció d’aliments i begudes no alcohòliques dirigida als nens ja que existeixen proves inequívoques que la promoció d’aliments malsans i begudes ensucrades està relacionada amb l’obesitat infantil. Cal eradicar la promoció del consum d’aliments malsans i begudes ensucrades als actes públics adreçats a infants i adolescents.
Per tot això, la moció preveia l’edició d’un fulletó informatiu amb les recomanacions de l’Organització Mundial de la Salut (OMS) i la no col·laboració de la Diputació en actes públics patrocinats per empreses que no respectin aquestes recomanacions. Aquest punt motivà el vot contrari del govern de la Diputació.

El contingut íntegre de la moció el podeu llegir aquí.

Subscrivim proposta sobre la regulació del lloguer i la creació d’instruments de concertació econòmica amb els ens locals per a la rehabilitació d’habitatges destinats al lloguer.

DECRETS

Qüestionem la no participació dels partits de l’oposició en els criteris d’elaboració del pressupost 2018 i l’obtenció de certificat de qualitat del Catàleg de Serveis de la Diputació al temps que aquest estan denegant ajudes sistemàticament als ajuntaments.

PRECS

Demanem la dimissió de la Núria Parlon com a vicepresidenta 5ª sense atribucions.


 

PREGUNTES

Demanem per les actuacions previstes per la Diputació al si del Consorci del barri de la Mina després de les suposades actuacions delictives fetes públiques recentment.

3 de juliol de 2017