La CUP dona suport a la Iniciativa Legislativa Popular per declarar Catalunya Lliure de Transgènics

La CUP s'ha adherit a la campanya a favor de la ILP per declarar Catalunya Lliure de Transgènics. Som lo que Sembrem és la Plataforma […]La CUP s'ha adherit a la campanya a favor de la ILP per declarar Catalunya Lliure de Transgènics. Som lo que Sembrem és la Plataforma creada

per donar suport a una Iniciativa Legislativa Popular que aturi els

cultius i aliments transgènics a Catalunya. Es tracta d’una proposta

que sorgeix des d’Assemblea Pagesa de Catalunya per constituir un espai

comú de treball amb totes aquelles persones i organitzacions d’àmbit

nacional disposades a col·laborar en la campanya.

14 de març de 2008