Diversos regidors i membres de la CUP van donar inici a Girona a la campanya

Ahir dissabte 17 de novembre, diversos regidors i membres de la CUP van donar inici a Girona a la campanya "Escac al rei, escac a […]Ahir dissabte 17 de novembre, diversos regidors i membres de la CUP van donar inici a Girona a la campanya "Escac al rei, escac a Espanya. Des dels municipis construïm la República dels Països Catalans" amb la voluntat d'endegar un procés de debat al voltant de la construcció republicana de la nació catalana. Un procés que per la CUP passa inevitablement pel trencament amb l'estat espanyol i el francès i la construcció nacional des dels municipis, des de la base. Segons el manifest fet públic ahir, per a la CUP  la forma republicana dels futurs Països Catalans ha de recollir diferents punts programàtics fonamentals:


– La llibertat, basada en la defensa irrenunciable del reconeixement i l'exercici efectiu dels drets humans (civils, socials, polítics i nacionals) de totes les persoones i els pobles.


– La igualtat, en lluita constant contra qualsevol estructura o acció basada en la discriminació per raó de gènere i d'opció sexual, de naixement o d'origen, i de condició personal o social.


– La cooperació solidària, per a superar l'actual sistema capitalista global i salvaltge. La CUP planteja avançar cap al Socialisme a partir d'un procés original dels Països Catalans, respectant les nostres condicions històriques i encapçalat per les classes populars catalanes.


– Un compromís amb la terra entès com la defensa del medi i els recursos naturals.


Així, amb la presentació d'aquesta campanya, la CUP inicia un procés de debat i reflexió que vol fer conjuntament amb la resta de l'Esquerra Independentista i societat civil catalana. Un debat que acabarà amb la presentació per a les properes eleccions municipals d'una sèrie d'eixos programàtics a partir dels quals comencem a avançar cap a la República dels Països Catalans.


 

18 de novembre de 2007