[DPG] PR. 10. Escola pública i llengua

Nacional

En defensa de l’escola pública, les seves treballadores, pares i mares, les alumnes, i el seu model lingüístic


Atesos els atacs continuats contra l’Escola Pública Catalana i el seu model lingüístic:

El Parlament de Catalunya, insta el Govern de la Generalitat a:

  1. Promoure, en el termini màxim de tres mesos, un gran Pacte Nacional per l’Escola Pública Catalana i la Immersió Lingüística, que inclogui amplis sectors de la societat i que, representant la seva majoria, es comprometin, des dels seus respectius àmbits civils i institucionals, a defensar-la i a col.laborar en la seva promoció i projecció, a la vegada que a protegir-la de qualsevol atac o intent de destruir-la o substituir-la.
  2. Assolir, en el termini màxim de quatre mesos, un acord social amb les entitats socials i sindicals de la Comunitat Educativa, que estableixi els mínims necessaris i els seus terminis d’aplicació, per a garantir els recursos i accions que l’Escola Pública Catalana i el sistema educatiu públic requereixen per a revertir les retallades i per a assolir els nivells de qualitat educativa i de drets laborals de les persones docents, des de l’Escola Bressol fins a la Formació Professional i l’Educació d’Adults, així com els ensenyaments artístics, que facin possible una educació pública inclusiva i no segregadora.
  3. Presentar, en el termini màxim de sis mesos, un pla per a transferir centres educatius concertats a la xarxa de titularitat pública, fins assolir en el termini màxim de dotze anys a partir de la seva aplicació, una xarxa educativa catalana única, pública, inclusiva, gratuïta i universal. Promoure tots els canvis legislatius necessaris per a l’aplicació d’aquest pla en el termini màxim d’un any a partir de la seva aplicació.
  4. Aprovar, en el termini màxim de quatre mesos, un decret que retiri el concert educatiu als centres escolars que segreguin per sexe o opció sexual, classe social, origen, confessió, o diversitat cultural, social o funcional.
25 de setembre de 2019