Manifest en motiu del Dia Internacional de la SIDA

Des de la seva aparició fa més de trenta anys, la SIDA ha causat un immens dolor i una pèrdua irreparable de vides humanes. També […]


Des de la seva aparició fa més de trenta anys, la SIDA ha causat un immens dolor i una pèrdua irreparable de vides humanes. També han estat, però, anys de lluita i de capacitat d’organització i superació per part de les pròpies afectades, sovint sense el suport que caldria per part de les institucions públiques.

Des de la CUP Crida Constituent volem denunciar la manca de voluntat política de la Generalitat en posar en marxa el pla social contra l’Estigma i les discriminacions, ja sigui dotant-lo d’un pressupost com atenent les diverses reclamacions de les diferents associacions que treballen en la millora de les condicions de vida de les persones seropositives i les seves famílies.  

Per  tal d’implementar una estratègia preventiva múltiple i l’us del preservatiu com a eina de prevenció, creiem que s’haurien d’atendre a les següents demandes: 

  • Dotació d’un pressupost específic per implementar el Pacte social contra l’Estigma i les Discriminacions
  • Un increment significatiu de les proves de detecció del VIH, així com de la seva freqüència, que permeti la detecció ràpida de noves infeccions i que el seu tractament esdevingui un mitjà més de prevenció eficaç;
  • Una adequació de les polítiques de salut pública dirigides al control sistemàtic de la resta d’Infeccions de Transmissió Sexual (ITS), d’incidència directa i demostrada en les noves infeccions per VIH; i
  • La implementació immediata de la profilaxi pre-exposició (PrEP), nova eina preventiva de demostrada eficàcia en aquells països on ja es distribueix, recomanada per l’OMS i ONUSIDA i aprovada ja per l’Agència Europea el Medicament.

Aquest any, tal i com remarquen les companyes del comitè 1 de Desembre al seu manifest “superVIHvència”, volem posar èmfasi en totes aquelles persones que ja fa anys que conviuen amb el VIH o la SIDA o que ja han nascut amb ella, potenciant polítiques públiques que els reconeguin els seus anys de lluita contra l’estigma i la discriminació que han viscut,  tot procurant una vida millor i més digne per a totes elles.

Cal, en definitiva, que la lluita contra el VIH/SIDA torni a ser una prioritat política, que les administracions treballin directament amb els col·lectius d’afectades, amb els centres comunitaris, amb les plataformes i ONG’s que hi vénen treballant, que les dotin de recursos i que les polítiques públiques apostin decididament per dur a terme una acció coordinada que permeti situar en un futur pròxim l’eradicació d’aquesta epidèmia.

Països Catalans, 1 de desembre de 2018

1 de desembre de 2018