Manresa: La CUP denuncia la manca de previsió i la mala gestió en la preinscripció escola

La Candidatura d’Unitat Popular de Manresa ens veiem obligats, un any més, a denunciar la manca de previsió i la mala gestió que es desprenen […]La Candidatura d’Unitat Popular de Manresa ens veiem obligats, un any

més, a denunciar la manca de previsió i la mala gestió que es desprenen

de les xifres de la preinscripció escolar pel curs vinent. Un cop més

s’ha fet palesa la urgència d’ofertar més places escolars públiques al

centre de la ciutat.


 Les escoles de la

perifèria es veuen obligades a absorbir l’excedent d’alumnes que

deborden les escoles del centre. La CUP creiem que ja no és vàlid

l’argument de la falta de sòl disponible per a la construcció de noves

escoles al centre, doncs ja fa massa anys que tothom sap que és

absolutament necessària com a mínim, una escola al barri de Valldaura.

Creiem que s'han creat places noves a llocs on no tocava(el Xup o

Itaca) només per a tapar els despropòsits de la regidoria d’educació,

que no ha estat capaç de crear-les allà on fan falta. S’ha parlat molt

de noves àrees de creixement referint-se a la Parada, les Basses i

altres llocs de la perifèria obviant un fet indiscutible, que el

creixement més important dels últims anys s’ha donat al centre de la

ciutat, com clarament mostren les xifres de la preinscripció. També

creiem important ressaltar que aquest augment de població al centre ha

estat bàsicament fruit de la concentració de la immigració en aquest

indret i que son aquests els que es veuran obligats a desplaçar-se fins

l’altra punta de la ciutat(el Xup, per exemple)per tal d’escolaritzar

els seus fills, amb el problema evident de mobilitat que això comporta

per a la ciutat. Finalment, també pensem que la falta d'oferta pública

al centre beneficia clarament les escoles privades concertades

d’aquesta zona, que veuen com els augmenta ostensiblement la demanda de

places sense competència a la vista.

16 d'abril de 2008