Mataró: Gairebé un any després, els autobusos encara no van

Malgrat que els autobusos públics de Mataró disposen de rampes mecàniques per facilitar-hi l’accés a les persones amb mobilitat reduïda, moltes d’aquestes rampes no funcionen, […]Malgrat que els autobusos públics de Mataró

disposen de rampes mecàniques per facilitar-hi l’accés a les persones

amb mobilitat reduïda, moltes d’aquestes rampes no funcionen, a pesar

del prec que vam presentar en el ple de desembre de l’any passat.


Així,

no fa gaires dies, una dona que anava amb cadira de rodes a l’Hospital de sant Jaume

va haver d'arribar dues hores tard a la visita del metge perquè a cap

dels autobusos que van passar no li anava bé la rampa. Aquest fet, i

d’altres de semblants, ocasionen malestar tant en els usuaris com en

els conductors; a vegades dificulten el servei, d’altres l’impedeixen i

en la majoria dels casos són causa de retards que afecten la totalitat

dels usuaris.

Per tot això la CUP preguntem al Ple com és possible

que, estant informat l’Ajuntament d’aquest mal funcionament, encara no

s’hagin arreglat les rampes dels autobusos i preguem al govern

municipal que faci arreglar les rampes dels autobusos espatllades.
PREGUNTA I PREC QUE PRESENTA LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR (CUP)

SOBRE LA PERSISTÈNCIA DELS IMPEDIMENTS QUE TROBEN LES PERSONES DE

MOBILITAT REDUÏDA PER ACCEDIR AL SERVEI DE TRANSPORT PÚBLIC DE MATARÓ

BUS

El transport públic és una eina imprescindible per traslladar-se d’un

lloc a l’altre de la ciutat, especialment per a les persones amb

mobilitat reduïda. L’Ajuntament hauria de tenir una cura especial amb

aquest col•lectiu. Malgrat això, el servei Mataró bus presenta greus

deficiències en l’adaptació dels autobusos a les necessitats de les

persones amb mobilitat reduïda.

Els autobusos públics disposen de rampes mecàniques per facilitar-hi

l’accés; ara bé, moltes d’aquestes rampes encara no funcionen, malgrat

el prec que vam presentar ek ple de desembre de l’any passat. Així, el

13 d’octubre proppassat una dona que anava amb cadira de rodes a

l’Hospital de sant Jaume denuncia a través d’un escrit presentat al

registre de l’Ajuntament que van passar els autobusos i que a cap no li

anava bé la rampa, per la qual cosa va arribar dues hores tard a la

visita del metge. Aquest fet, i d’altres de semblants, ocasionen

malestar tant en els usuaris com en els conductors; a vegades

dificulten el servei, d’altres l’impedeixen i en la majoria dels casos

són causa de retards que afecten la totalitat dels usuaris.

Per tot això, la Candidatura d’Unitat Popular (CUP) fem les preguntes següents:

Com és possible que, estant informat l’Ajuntament d’aquest mal

funcionament encara no s’hagin arreglat les rampes dels autobusos?

I fem els precs següents:

1. Preguem que s’arreglin les rampes dels autobusos espatllades tan aviat com sigui possible.

2. Preguem que es faci complir allò que consta en el plec de

condicions, a l’apartat d’obligacions de l’empresa gestora de “Mataró

Bus”: l’empresa té l’obligació de “mantenir el material mòbil en bon

estat de funcionament i conservar-lo mecànicament en condicions que

ofereixin seguretat als usuaris.

Xavier Safont-Tria i Ramon

Regidor-portaveu del grup municipal de la CUP

Mataró, 23 d’octubre de 2008

27 d'octubre de 2008