Molins: La CUP presenta al·legacions al Projecte d’Urbanització de Vallpineda

La CUP de Molins de Rei ha presentat al·legacions al Projecte d’Urbanització de Vallpineda dins del període d’exposició pública per tal d’aturar un projecte que […]La CUP de Molins de Rei ha presentat al·legacions al Projecte

d’Urbanització de Vallpineda dins del període d’exposició pública per

tal d’aturar un projecte que considerem que no respecta l’entorn

natural del futur Parc Natural de Collserola.


Des de la CUP sempre hem apostat per unes viles i ciutats compactes que

creixin verticalment i no pas horitzontalment. Creiem que cal aplicar

una moratòria en la construcció d’urbanitzacions en tota l’àrea

metropolitana. Això no treu que des de la CUP estem d’acord en què cal

dotar dels serveis mínims les urbanitzacions ja existents.


 


Veure Al·legacions de la CUP al Projecte d'Urbanització de Vallpineda


 


En el cas

de Vallpineda i la Rierada estem parlant d’urbanitzacions formades per

cases unifamiliars que en la majoria dels casos no disposen dels

serveis mínims (aigua i clavegueram) cosa que provoca afectacions a

l’entorn natural.No

és acceptable però que encara avui no s’hagi modificat substancialment

el Pla General Metropolità (PGM) amb l’objectiu de preservar Collserola

i evitar la construcció de zones actualment forestals. A l’hora

d’urbanitzar zones ja habitades com Vallpineda i la Rierada creiem que

cal apostar per models d’urbanització toves.També han

preservat al·legacions a aquest projecte la Plataforma de Defensa de

Collserola amb el suport de diferents entitats de la vila.

31 de juliol de 2008