Sant Celoni: L’ordenança de control de la publicitat aprovada ahir segueix penalitzant les entitats

Després de la presentació al ple del 23 de juliol de l'ordenança de control de la publicitat, les al·legacions presentades per 28 entitats i grups […]Després de la presentació al ple del 23 de juliol de l'ordenança de

control de la publicitat, les al·legacions presentades per 28 entitats

i grups del poble al setembre (entre ells la CUP) han estat totes

denegades perquè, com s'afirma textualment a l’informe: “les

al·legacions presentades canvien substancialment l’esperit de

l’ordenança i, per tant, no poden ser acceptades”


. D’això es tractava, això és el que volíem les 28 entitats, canviar substancialment l’esperit de l’ordenança, tenint en compte que es tracta d’una ordenança basada en la lògica del control i el càstig sobre el teixit associatiu, en la lògica de l’ortopèdia social i del Gran hermano. I diem càstig perquè encara que davant les entitats l’equip de govern ho negui, el títol II és ben clar, es titula Règim sancionador i imposa multes de 90 a 500 euros.

I en comptes d’acceptar les al·legacions, han fet només un simple maquillatge a l’ordenança però sense que res canviï. Com ells mateixos diuen: sense canviar l’esperit de l’ordenança. Les modificacions que s’incorporen a l’ordenança són ridícules i algunes, fins i tot, insultants. Com, per exemple, la incorporació de l’al·legació del PSC-PSOE que proposa incloure a l’exposició de motius un paràgraf que diu que el creixement de la publicitat és fruit del "dinamisme del món associatiu”, o la modificació de l’equip de govern que proposa “posar en valor”, també a l’exposició de motius, el paper de les entitats i grups socials, i que el paper de l’ajuntament ha de ser afavorir aquestes.

Aquestes modificacions són insultants pel fet de que tenen una lògica totalment paternalista i que tracten el món associatiu i els moviments socials i culturals de Sant Celoni com una colla de “tontets”, en el sentit de que “bé va, ensabonem i “fem una mica la pilota” a les entitats i associacions a l’exposició de motius, que no té cap mena de força jurídica i així ja els tenim contents sense necessitat d’haver de canviar res substancial de l’articulat, que és el que realment importa. Això és absolutament insultant. Com molt bé diu la frase popular: “Se’ns pixen a sobre i diuen que plou”.

A més a més, que no vulguin enganyar ningú: repetim que l’augment de la publicitat, que s’ha arribat a convertir en una molèstia per als ciutadans, no és fruit de la publicitat que reparteix el món associatiu, per gaire dinàmic que sigui, sinó que és culpa de les empreses que, olorant beneficis econòmics i seguint la llei de la selva, la del lliure mercat i la maximització de beneficis, saturen les nostres bústies amb propaganda.

L’ordenança continua sent la mateixa que era però ara maquillada: continua sense diferenciar publicitat de les empreses amb ànim de lucre de la publicitat de les associacions, entitats i moviment associatiu. I aplica l’ordenança a uns i altres sense cap diferenciació.

I continua essent una cortina de fum rere la qual s’amaga la voluntat de controlar i escapçar l’activitat dels moviments socials i el teixit associatiu del poble. Fins i tot, imposant sancions. Però n’hi ha més. Amb les noves modificacions incorporades s’arriba a dir que un criteri que es farà servir per determinar si es concedeix l’autorització per col·locar pancartes i banderoles és el de “l’historial del sol·licitant en relació amb el compliment de l’ordenança”. Per tant, no només establiran un control sobre l’activitat de les associacions, sinó que tindran “fitxats” tots aquells que es portin malament i això els suposarà conseqüències quan demanin permís per penjar una pancarta. D’això s’en diu vigilancia, control social i càstig!

Des de la CUP volem denunciar davant de tothom el caràcter autoritari d’aquesta ordenança. Per tots aquests motius que hem exposat, la CUP ha votat en contra de l’ordenança de control de la publicitat. Però no només hi hem votat en contra. També anunciem que la considerem una ordenança il·legítima, autoritària i antidemocràtica i, per tant, no la complirem! Des de la CUP ens declarem insubmisos als requisits que s’estableixen a l’ordenança, i per tant continuarem difonent les nostres activitats tal com sempre hem fet, respectant totalment els espais públics i privats, però no acceptant que ningú, fruit d’aquesta ordenança, ens hagi de controlar i censurar. Així mateix, animem totes les associacions i grups del poble a sumar-se a aquest comportament d’insubmissió a una ordenança, repetim, il·legítima, autoritària i antidemocràtica.

25 d'octubre de 2008