Tortosa: La CUP participa en el debat sobre la necessitat de les ordenances del ‘civisme’ a Tortosa

El passat divendres dia 17 a les 19h a la Biblioteca Marcel·li Domingo de Tortosa, el Casal Popular Panxampla va organitzar un debat per a […]El passat divendres dia 17 a les 19h a la Biblioteca Marcel·li Domingo de Tortosa, el Casal

Popular Panxampla
va organitzar un debat per a oferir diferents visions

sobre les Ordenances del Civisme, sota el títol Són necessàries les ordenances de "civisme". La CUP va participar en el debat.


?

D'aquesta manera, el casal va prendre la

iniciativa davant la negativa de l'Ajuntament d'organitzar un debat

públic i fomentar la participació ciutadana.


Al debat es van poder escoltar punts de vista diferents perquè hi participaven, d'una banda: la Regidora de Governació

de l'Ajuntament de Tortosa, Rosa Cid; el tècnic de l'Àrea de Governació

de l'Ajuntament de Tortosa, Ernest Valls; i de l'altra: Abel Caldera,

portaveu de la Candidatura d'Unitat Popular de Berga; Jaume Asens, advocat i president

de la Comissió de Defensa dels Drets de la Persona del Col·legi

d'Advocats de Barcelona, amb aquesta comissió han qüestionat aquest

tipus d'ordenances i ha participat en la redacció d'al·legacions a

l'Ordenança de Barcelona.


Cal recordar que el Casal Popular Panxampla,

juntament a altres agents socials de la ciutat, es va mostrar contraris

a l'ordenança pel bon ús de la via pública impulsada pel govern de Joan

Sabaté, es van presentar al·legacions i es va instar a un debat públic

sobre la necessitat o no d'aquest tipus d'ordenances. "El canvi de

govern al consistori tortosí va comportar la derogació de l'antiga

ordenança, i el darrer mes, l'alcalde Ferran Bel ha fet la seua

proposta de nova ordenança, què segueix amb la mateixa filosofia repressiva

que l'anterior i ha estat presentada sense la voluntat d'obrir un debat

social real que ens duga a consensos sobre quina ha de ser la manera de

fomentar la convivència a Tortosa", assenyalen des del Casal.


I és que el Casal Popular Panxampla considera que

"el debat i la participació són imprescindibles per a la convivència i

la cohesió social i entenem que ordenances repressives, què reglamenten

excessivament les relacions de veïnatge i generen nous conflictes

socials, enlloc de trobar la solució extra judicial dels conflictes

mitjançant la implantació de mecanismes públics de conciliació,

transacció, mediació i arbitratge. També considerem que aquesta

ordenança és un clar atac a la llibertat d'expressió ja que limita

completament la difusió d'idees a través de cartells, octavetes i

pancartes, què són en definitiva els mitjans que tota la vida han

utilitzat els moviments socials crítics i als quals la classe política

sempre vol silenciar. Aquesta ordenança és, en definitiva, un intent

més de privatitzar el carrer i limitar-ne l'ús a la ciutadania."

25 d'octubre de 2008