Vilafranca del Penedes – Posicionament de la CUP de l’Alt Penedès respecte al ple del Consell Comarcal del passat dia 16 de febrer i l’aprovació inicial del ROC

Nacional

Des de les CUP de l’Alt Penedès volem valorar el que representa l’aprovació del Reglament Orgànic Comarcal (aprovat inicialment en el passat plenari celebrat el […]


Des de les CUP de l’Alt Penedès volem valorar el que representa l’aprovació del Reglament Orgànic Comarcal (aprovat inicialment en el passat plenari celebrat el 16 de febrer) i fer arribar la nostra opinió al conjunt de la població de la comarca.

Aquesta aprovació inicial del Reglament Orgànic Comarcal representa:

– Un atac a la democràcia participativa, ja que no es va fer cap procés real per tal que les entitats i persones del Penedès poguessin fer les aportacions necessàries en la definició d’un ens vinculat al territori.

– En aquest simulacre de participació ciutadana que es va realitzar, des de les diferents CUP del Penedès i altres persones a nivell personal, van fer arribar un conjunt de propostes via correu electrònic –tal com proposava el mateix Consell Comarcal – que varen ser rebutjades sense cap informe jurídic que avalés l’afirmació feta per la consellera Tuyà segons la qual eren il·legals.

– Així, tal com han fet fins ara, a partir d’aquesta aprovació “es legalitza” el fet que qualsevol militant de qualsevol partit podrà ser el gerent del Consell sense demostrar ni la seva experiència ni la seva vàlua. Considerem una falta de respecte a la població, als valors més bàsics de la democràcia i a la transparència que hauria de ser l’eix de qualsevol administració pública, que el nomenament del gerent del Consell Comarcal sigui fet a dit, sense tenir en compte ni la seva capacitat, estudis o experiència i on només es tinguin com a valors per a la seva contractació el seu carnet de militància o el nivell d’amistat o parentiu que aquest càrrec tingui amb qualsevol membre del govern.

– Ens costa d’entendre que la resta de grups comarcals donessin suport a aquest fet, a no ser que també vulguin o hagin fet ús d’aquest privilegi en d’altres moments.

– Considerem gravíssim que el ple del Consell Comarcal estigui obligat a delegar el seu vot en el president o la junta de govern, en aspectes que són propis del ple. Aquest fet, juntament amb el del nomenament a dit del gerent, ens dóna peu a interpretar que el Consell Comarcal de l’Alt Penedès s’ha convertit en un espai administratiu on la figura del govern, consellers i conselleres és plenament prescindible.

– Considerem que el Consell Comarcal en la situació actual només és un espai on els i les polítiques fan un sobresou pagat amb partides del pressupost comarcal que podrien ser utilitzades en donar suport econòmic pel pagament de l’autobús escolar o per donar suport econòmic a les 93 famílies que des de maig de 2011 han demanat la tramitació d’una Renda Mínima d’Inserció –algunes amb el perill de ser desnonades del seu habitatge- i que hores d’ara i gràcies a la ineficàcia política del Consell Comarcal encara no han rebut cap notificació.

– Volem donar també tot el suport als i les treballadores que fan del Consell Comarcal una institució necessària pels pobles de la comarca i NO qüestionem en absolut ni la seva feina ni la seva entrega. El NO funcionament polític del Consell Comarcal, la manca de transparència i l’”endollisme” dels càrrecs de confiança, no és responsabilitat dels i les treballadores, sinó de la incapacitat dels polítics que la dirigeixen.

– També volem denunciar que l’aprovació inicial del ROC ha estat publicada al DOGC i en aquesta publicació s’afirma que el ROC està en exposició pública, però en cap lloc surt el text ni s’especifica on es pot consultar per a fer les al·legacions oportunes. Al web del Consell Comarcal només apareix el reglament vigent.

També volem denunciar i desmentir les declaracions del president del Consell Comarcal de l’Alt Penedès fetes a Penedès Televisió on deia que les despeses de govern del Consell Comarcal eren d’uns 80.000€, quan el Sr. Olivella sap perfectament que aquestes despeses són:

Òrgans de govern: 180.391€
Despeses de protocol i relacions institucionals: 8.000€
Dietes a càrrecs electes: 5.300€
Indemnitzacions a grups polítics: 12.951€

Despeses a les que cal afegir els sous dels càrrecs de confiança –també nomenats a dit i militants dels partits polítics- i del futur gerent que són de 101.131€, més les quotes de seguretat social del gerent i coordinadors dels grups comarcals que sumen 32.868€.

La suma d’aquestes xifres suma molts més d’aquest 80.000€ als que fa referència el President del Consell Comarcal.

Denunciem també l’incompliment de la llei 29/2010 publicada el 30 de juliol d’ús de mitjans electrònics al sector públic de Catalunya, que mana a l’article 10.2  (http://www.parlament.cat/activitat/cataleg/TL130.pdf) que les entitats locals (i per tant, també els Consells Comarcals) han de publicar en la seva seu electrònica (pàgina web) les actes de sessions del ple. Aquest fet demostra clarament la manca de voluntat política per a fer públics el contingut dels plens.

Anunciem que presentarem al·legacions al Reglament Orgànic Comarcal i que convocarem a tota la ciutadania a manifestar el seu malestar amb aquestes pràctiques del govern comarcal (CIU-ERC).

Aquests fets que denunciem ens confirmen –com ja vàrem dir en el discurs de presa de possessió del Consell Comarcal – que el Consell Comarcal és ara per ara un ens que existeix per a afavorir els partits polítics i els seus militants. Una institució al servei dels partits polítics i que no està pensada per a ser transparent en la seva gestió, ni democràtic en el seu funcionament.

Des de les CUP de l’Alt Penedès ens refermem en el compromís adquirit a l’entrar al Consell Comarcal. Hem vingut a aquesta institució per obrir-la a la ciutadania, a ser participativa i respectuosa amb el territori i no volem ser còmplices d’una administració tancada i fosca que prioritza els interessos dels partits i dels seus militants per sobre dels interessos de la població de l’Alt Penedès i del seu territori.

Seguirem amb la nostra presència al Consell Comarcal, treballant per institucions democràtiques, transparents i fiscalitzables pels consellers i conselleres i per la ciutadania del territori.

27 de febrer de 2012